தராசு

 

பாரதியார்

 

நயமான நகைச்சுவை

ஆழ்ந்த சமூக நோக்கு

கண்ணியமான விமர்சனம்

கனல்தெறிக்கும் அறச்சீற்றம்

தராசுக் கட்டுரைகளின் நூற்றாண்டைக் கொண்டாடும் விதமாக வெளியிடப்படும் பதிப்பு

 

தொகுப்பு: ராஜி சங்கர்