குக்கூ

 

மீரா

 

பாரதியார் தமிழுக்கு ஹைக்கூ கவிதைகளை அறிமுகப்படுத்தி நூறாண்டுகள் ஆவதைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் வெளியிடப்படும் கவிஞர் மீராவின் குறும்பாக்களின் தொகுப்பு