தீவிர எழுத்திலிருந்து ஜனரஞ்சக எழுத்துவரை, நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள் முதல் இந்த தலைமுறை வலைபதிவர்கள் வரை தமிழ் இலக்கியத்தின் அனைத்து சாத்தியங்களையும் (கதை, கவிதை, கட்டுரை, புத்தகம், இதழ்) மின் வடிவில் தொகுப்பாக அளிக்கும் தளம்.