நாளைக்கு…..

ரெ.கார்த்திகேசுவின் தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள்

© ரெ.கார்த்திகேசு

டிசம்பர் 2015

 

படைப்புகளின் எல்லா உரிமைகளும் ஆசிரியருடையவை. விமர்சனங்களுக்கு அல்லாமல் வேறு எந்த வகையிலும் பயன்படுத்த அவரது அனுமதி பெற வேண்டும்.

ஆசிரியரின் மின்னஞ்சல்: karthigesur@gmail.com

 

மின்னூல் பதிப்பு:

தொகுப்பு குறித்த கருத்துகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும்: editor@thisaigal.in

 

 

NALAIKKU….

Selected short stories of Re.Karthikesu

December 2016

ã Karthigesu Ranggasamy

 

All rights reserved. No part of the book shall be used, but for reviews, without the consent of the author

 

 

Published by

 

For all enquires and comments, contact: editor@thisaigal.in