நாட்டுப் பாடல் வரிசை-1

 

உழவும் தொழிலும்

 

 

 

வயல்களிலும், தோட்டங்களிலும், கடலிலும் உழைக்கும் தொழிலாளர்களின் 

ஆசைகள், காதல், நெஞ்சக் குமுறல், இன்ப துன்பங்கள், விருப்பு வெறுப்புகளை 

எளிய அழகான மொழியில்

வெளிப்படுத்தும் பாடல்கள்

 

 

தொகுப்பு

நா.வானமாமலை

 

 

பதிப்பு