Post Comment

அருமையான சிறுகதைத் தொகுப்பு. கதைகளின் முடிவு ஒரு பெரும் தொடர்ச்சியைத் தனக்குள் தக்க வைத்துக் கொண்டு முடிவது சிறப்பு. அறிவியல் சிறுகதைகளையும் தொகுப்பில் சேர்த்திருப்பது கூடுதல் பலம். கார்த்திகேசு அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளும் திசைகளுக்கு நன்றியும். அன்புடன், இராஜிசங்கர்